Case Study Detail
Language: Polish
 

NTV NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI: Kompleksowe, precyzyjne i elastyczne planowanie obsługi kolei pasażerskich
 

Company:
 NTV Nuovo Trasporto Viaggiatori
Sector:
 Rail (passenger)
Operational & Personnel Scheduling Productivity Improvement Transportation Planning


Firma NTV (Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.) jest pierwszym prywatnym operatorem włoskiej szybkiej sieci kolejowej. Świadczenie usług firma rozpoczęła w grudniu 2011 roku. System Quintiq umożliwia firmie NTV optymalizowanie zasobów operacyjnych z uwzględnieniem zwiększenia wydajności, bezpieczeństwa, niezawodności działania i przepisów prawa pracy.
    
"Poszukiwaliśmy zintegrowanego systemu, zdolnego pogodzić ze sobą wydajność i skuteczność naszych pracowników oraz zasobów, aby zagwarantować trwały poziom jakości, a przez to produktywność w dłuższej perspektywie czasowej".
Paolo Ripa,
Travelers Director,
NTV

read the full case study >>
(external link)